Sektörün ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmet sunmak, sahip olunan kaynakları etkin biçimde kullanmak ve pazar payını sürekli arttırarak sektörde güvenilirliğini sürdürmek.