İ.K Politikalarımız

  • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmayı,
  • Çalışanlarının fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı,
  • Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi,
  • Çalışan performanslarını değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.